Virtuel sikkerhed

Identitets- og adgangsstyring (I.A.M.) omhandler at definere og styre rollerne samt de adgangsprivilegier som de individuelle brugere vil få tildelt (eller nægtes) adgang til.

A.M.-systemet giver administratorerne værktøjer og teknologier til at ændre en brugers rolle, spore brugeraktiviteter, oprette rapporter om disse aktiviteter og håndhæve virksomhedens politikker løbende. Disse systemer er designet til at tilvejebringe et middel til at administrere brugeradgang på tværs af en hel virksomhed og for at sikre overholdelse af virksomhedens egne politikker.

Virtuel sikkerhed
Mere end adgang

Mere end adgang

Et identitetsstyringssystem kan være en hjørnesten i et sikkert netværk, fordi administration af brugeridentitet er et vigtigt stykke i adgangskontrolbilledet. Virksomhederne skal definere deres adgangspolitikker, specifikt angive, hvem der har adgang til hvilke dataressourcer, og under hvilke betingelser de har adgang. Systemet kan være med til både at kontrollere brugernes digitale adgange såvel som de fysiske.

Kontakt os gerne for mere information. 

Kontakt IQ

Har du spørgsmål eller vil du vide mere er du meget velkommen til at kontakte os. Vi bestræber os på atid at besvar din henvendelse hurtigst muligt.